Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới – Isarel (2014)

Chia sẻ:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Học viên Israel kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Jaffa Gate trong thành phố cổ Jerusalem vào ngày 09 Tháng 5, 2014. Đây là điểm du lịch nổi tiếng của khách du lịch từ tất cả các quốc gia và tôn giáo.

Người dân địa phương và khách du lịch có cơ hội để tìm hiểu về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Nhiều đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để ngăn chặn khủng bố và kết thúc tội ác mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp

Chân - Thiện - Nhẫn
1. Tu luyện giữa xã hội đời thường, không xuất gia

1. Tu luyện giữa xã hội đời thường, không xuất gia

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện giữa xã hội đời thường, phù hợp với mọi đối tượng từ trẻ em đến người cao tuổi.

Người tu luyện không xuất gia, không từ bỏ gia đình, công việc, chức vụ, lợi ích... mà phải cố gắng để trở thành một người tốt và tốt hơn nữa thông qua việc tu tâm tính, hành xử theo nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn.

Không yêu cầu phải ăn chay.

2. Rút ngắn thời gian luyện công, thuận tiện cuộc sống hiện đại

2. Rút ngắn thời gian luyện công, thuận tiện cuộc sống hiện đại

Cơ chế năng lượng của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng mạnh mẽ, giúp người học nhanh chóng đắc công.

Pháp Luân Đại Pháp tu luyện một Pháp Luân, hay “bánh xe Pháp”. Tự bản thân Pháp Luân là vật chất cao năng lượng có linh tính, tự động trợ giúp học viên tu luyện. Ngay cả khi người không luyện công, Pháp Luân vẫn luyện người nên rút ngắn được thời gian luyện công, rất thuận tiện cho cuộc sống hiện đại. Đây là điểm khác biệt lớn so với các phương pháp tu luyện trong quá khứ.

3. Đạt tới thân thể khỏe mạnh, không còn bệnh tật

3. Đạt tới thân thể khỏe mạnh, không còn bệnh tật

Đây là công pháp tu luyện cả tâm lẫn thân, vừa tu tâm tính, vừa luyện 5 bộ công pháp đơn giản, dễ học. Các bài công pháp giúp khai mở các kinh mạch và liên tục tịnh hoá thân thể, giúp người tu luyện cải thiện rõ rệt về sức khoẻ, giảm căng thẳng, đề cao tâm tính và trí huệ.

Theo kết quả khảo sát của các chuyên gia y tế năm 1998: 99,1% người tập đang hồi phục sức khỏe, trong đó 58,5% đã hoàn toàn được bình phục nhờ tu luyện.

4. Tu luyện chân chính, sinh mệnh được kéo dài

4. Tu luyện chân chính, sinh mệnh được kéo dài

Người chân tu Đại Pháp, sinh mệnh sẽ không ngừng được kéo dài và đường đời được thay đổi để cho mục đích tu luyện. Do đó, người tuổi đã cao, nếu chân tu thì vẫn có đủ thời gian cho tu luyện.

5. Khởi điểm luyện công ngay tại cao tầng

5. Khởi điểm luyện công ngay tại cao tầng

Hễ bắt đầu tu luyện là được đặt vào chỗ khởi điểm rất cao; khi tâm tính và công lực của người tu luyện đạt đến một tầng nhất định, thực thi được việc tu thành [thân] thể kim cương bất hoại ngay tại thế gian, đạt đến khai công khai ngộ, toàn bộ thăng hoa lên cao tầng.

Người có ngộ tính cao học chính Pháp, đắc chính quả, đề cao tâm tính, vứt bỏ các chấp trước rồi viên mãn.

6. Là môn tu luyện phi tôn giáo, tình nguyện và miễn phí

6. Là môn tu luyện phi tôn giáo, tình nguyện và miễn phí

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật Gia, nhưng hoàn toàn không liên quan đến Phật giáo, cũng như bất kỳ tôn giáo nào, kể cả Đạo giáo, Nho giáo.

Hình thức hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp cũng không liên quan đến tôn giáo: không có tổ chức phân cấp (chỉ một Sư phụ và các học viên đồng đẳng), không có nghi thức tôn giáo, không có lệ phí tham gia, không có đăng ký (ai thích thì học, không thích thì thôi).

Pháp Luân Đại Pháp là phi tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế.

Nhiếp Sâm <span>- Giáo sư trường Catholic University of America</span>
Nhiếp Sâm - Giáo sư trường Catholic University of America

Từ 1997 đến nay tôi học Pháp và tu luyện Pháp Luân Công mười mấy năm, Sư phụ Lý Hồng Chí đã chỉ ra cho tôi chân lý và thiên cơ rộng lớn và sâu sắc về vũ trụ, thời không, vật chất, nhân thể sinh mệnh khiến giá trị quan nhân sinh quan và vũ trụ quan của tôi được thăng hoa rất nhiều.

Terri Marsh <span>- Luật sư Hoa Kỳ</span>
Terri Marsh - Luật sư Hoa Kỳ

Tôi vẫn luôn truy tìm trí huệ và tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân lập tức hiểu ra đó chính là trí huệ, tôi ngộ ra ngay không một chút nghi hoặc gì dù chỉ trong một giây. Đó chính là trí huệ mà tôi vẫn truy tìm, từng câu từng câu đều là trí huệ.

Dương Sâm <span>- Tiến sỹ học viện công nghệ Georgia</span>
Dương Sâm - Tiến sỹ học viện công nghệ Georgia

Cuốn Chuyển Pháp Luân đã nhanh chóng khai mở thế giới quan vốn rất hạn hẹp của tôi, mở ra trước mắt tôi một thế giới rộng lớn.

Chia sẻ:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someone