Những Lợi Ích Từ Việc Tập Luyện Pháp Luân Đại Pháp

Khả năng trị bệnh kỳ diệu

Năm 1998, một cuộc điều tra sức khỏe lớn đầu tiên đã được thực hiện đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh. Trong số 12.731 người tham gia, 93.4% có bệnh khi bước vào tập, và 49.8% có ít nhất 3 loại bệnh tật trước khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc học và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của các học viên đã được cải thiện ở các mức độ khác nhau. Tỷ lệ các trường hợp có tác dụng tốt đạt 99,1% trong đó tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn là 58.5%.

Một báo cáo khác tại Đài Loan cũng chỉ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp có hiệu lực đáng kể trong việc loại bỏ các thói quen xấu và nghiện ngập. Nghiên cứu đã cho thấy 81% bỏ thuốc lá, 77% bỏ rượu thành công và 85% bỏ đánh cờ bạc.

Các con số này cho thấy Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng nổi bật trong việc trị bệnh, tăng cường sức khỏe, và cải thiện chất lượng cuộc sống.
(Theo vn.minghui.org)

Lợi Ích Về Sức Khỏe

Những trường hợp đã hết bệnh và hồi phục sức khỏe nhờ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp

Lợi Ích Về Tâm Tính

Những trường hợp đã bỏ được các thói quen xấu và tâm tính nâng cao nhờ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.