Ký Tên Thỉnh Nguyện Nhằm Chấm Dứt Tội Ác Mổ Cướp Nội Tạng Tại Trung Quốc

Sự Thật là Sức Mạnh ngăn chặn Tội Ác

Trước những lời buộc tội mổ cướp tạng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đáp lại bằng việc điều chỉnh thị trường ghép tạng, và xóa bỏ các thông tin về sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ghép tạng ở Trung Quốc từ năm 2003 đến 2006, nhằm tiếp tục đánh lừa thế giới bên ngoài. ĐCSTQ cũng cố gắng ngăn cản và loại bỏ trắng trợn những cuộc điều tra độc lập bên ngoài tiến hành tại Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng các phương thức ôn hòa như tổ chức các buổi thỉnh nguyện, diễu hành, xin chữ ký ủng hộ, phát tài liệu để nói rõ sự thật nhằm phơi bày và ngăn chặn cuộc bức hại.Họ đang nỗ lực đem sự thật đến cho mọi người, với một niềm tin: biết rõ sự thật chính là sức mạnh để ngăn chặn tội ác.

pic5

Ký tên thỉnh nguyện cho các học viên Pháp Luân Công:

Xem Đơn Thỉnh Nguyện Ký Tên Thỉnh Nguyện

Ký tên thỉnh nguyện gửi tới Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc: http://www.dafoh.org/petition-to-the-united-nations/

Mỗi chữ ký của bạn có thể cứu một mạng người. Xin chân thành cảm ơn !