Giới Thiệu 5 Bài Công Pháp Của Pháp Luân Đại Pháp

Bài 1: Phật Triển Thiên Thủ Pháp

Phần cốt lõi bài công pháp này chính là 'căng' và 'chùng', đả thông các kênh năng lượng của thân thể, tạo nên một trường năng lượng mạnh mẽ.

- Sách Hướng Dẫn Tập
- Giải Thích Cơ Lý Động Tác

Bài 2: Pháp Luân Trang Pháp

Bài tĩnh công đứng gồm bốn động tác được giữ nguyên trong nhiều phút, bài công pháp thứ hai này giúp 'sinh huệ, tăng lực'.

- Sách Hướng Dẫn Tập
- Giải Thích Cơ Lý Động Tác

Bài 3: Quán Thông Lưỡng Cực Pháp

Bài công pháp chủ yếu gồm các động tác tay lên xuống nhẹ nhàng, tịnh hóa thân thể nhờ sử dụng năng lượng từ vũ trụ.

- Sách Hướng Dẫn Tập
- Giải Thích Cơ Lý Động Tác

Bài 4: Pháp Luân Chu Thiên Pháp

Bài công pháp này gồm các động tác tay nhẹ nhàng, lên xuống ở ngoài cơ thể, ở đằng trước và sau lưng, nó sửa lại những trạng thái bất thường của cơ thể và tuần hoàn năng lượng.

- Sách Hướng Dẫn Tập
- Giải Thích Cơ Lý Động Tác

Bài 5: Thần Thông Gia Trì Pháp

Đây là bài tập tĩnh công kết hợp với các thủ ấn đặc biệt và tư thế tay để thanh lọc tâm và thân, nó gia trì năng lượng và các công năng.

- Sách Hướng Dẫn Tập
- Giải Thích Cơ Lý Động Tác

Các tài liệu và video đều được trích từ trang: PhapLuan.Org