Các Bằng Khen Và Giải Thưởng

Năm 1992 và 1993, tại hai Hội Sức Khỏe Đông Phương ở Bắc Kinh, Ông Lý Hồng Chí đã được trao tặng nhiều giải thưởng như “Giải Vàng đặc biệt”, danh hiệu “Thầy khí công được hoan nghênh nhất” và giải thưởng cao nhất của triển lãm - giải thưởng “Thúc đẩy tiến bộ Khoa học”.

Hiện tại, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 3000 giải thưởng, thư công nhận, ủng hộ từ các chính phủ, tổ chức khắp nơi trên thế giới. Ông Lý Hồng Chí - Người sáng lập pháp môn (các học viên tôn kính gọi là Sư Phụ hoặc Thầy), đã bốn lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và được Nghị viên châu Âu đề cử giải thưởng “Tự do Tư tưởng Sakharov”. Ông đã được trao giải “Tự Do Tôn giáo Quốc tế” của Freedom House.

Trong “Danh sách 100 thiên tài đương đại” năm 2007, Đại Sư Lý Hồng Chí được xếp hạng thứ 12, là người Hoa có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới đương thời. Năm 1996, Đại Sư Lý và gia đình đã tới định cư ở Hoa Kỳ theo chương trình “Nhân tài kiệt xuất.”

Xem chi tiết tại đây